Konsulentydelser

Vi tilrettelægger og udfører projekter, der er skræddersyede til de enkelte behov og ønsker. Projekter er en omfattende betegnelse og rummer i vores verden en bred vifte af opgaver med det fælles mål at stille skarpt på et specifikt behov.

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:

  • Uddannelsesforløb
  • Analyse af sager og sagsgange
  • Faglig udvikling
  • Kvalitetssikring
  • Evaluering

Hos Wiederquist har vi kompetencer til at løse opgaver inden for den juridiske, den socialfaglige samt organisations- og ledelsesmæssige verden.

Det centrale i en sagsgennemgang er at se på den samlede indsats inden for et specifikt område. En sådan gennemgang kan være med til at analysere, evaluere og udvikle indsatsen eller sagsgangen.

Gennemgangen foregår i praksis ved, at vores konsulenter foretager en struktureret og systematisk gennemgang af en række tilfældigt udvalgte sager. Inden vi går i gang, aftales det nøje, hvad I ønsker svar på og dermed, hvad vi skal kigge efter.

Produktet af en sagsgennemgang vil ofte indeholde en række kvantitative såvel som kvalitative resultater samt forslag til fremtidige forbedringer og blive leveret i form af en kombination af følgende:

  • Et notat
  • En sammenfatning
  • En rapport
  • En mundtlig fremlæggelse

Sagsgennemngangen kan også danne grundlag
for et arbejdspladskursus med afsæt i de opnåede
resultater.