Arkiv

02. sep - 2020

August 2020

Ydelseskontor Nyt fra Ankestyrelsen Ankestyrelsens principmeddelelse 18-20 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – løsarbejder – arbejdsgiverperiode Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Sagen blev behandlet principielt for at afklare, hvad der gælder for den situation, hvor […]

Læs hele indlægget

25. jun - 2020

Juni 2020

Ydelseskontor Nyt fra Folketinget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge. Med lovforslaget foreslås: Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 […]

Læs hele indlægget

22. maj - 2020

Maj 2020

Ydelseskontor Nyt fra Folketinget L 190 af 19. maj 2020 – Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.  Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved […]

Læs hele indlægget

30. apr - 2020

April 2020

Ydelseskontor Nyt fra Folketinget L 169 Suspension af 225 timers reglen – timekrav på pause frem til juli Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at suspendere 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere […]

Læs hele indlægget

27. mar - 2020

Marts 2020

Ydelseskontor Nyt fra Ankestyrelsen Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund […]

Læs hele indlægget

28. feb - 2020

Februar 2020

Ydelseskontor Nyt fra Ankestyrelsen ·      Ingen nye principafgørelser Andet Ny lovbekendtgørelse samler reglerne om sygedagpenge Lovbekendtgørelse af lov om sygedagpenge er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af: Lov nr. 339 af 2. […]

Læs hele indlægget

27. jan - 2020

Januar 2020

Nyhedsbrev ydelseskontor – januar 2020 Nyt fra Ankestyrelsen Ankestyrelsens principafgørelse 79-19 om starttidspunkt for udbetaling af kontanthjælp- og uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – når borgeren tilsidesætter sin fremmødepligt Sagen er antaget til principiel […]

Læs hele indlægget

01. okt - 2019

Oktober 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – oktober 2019 Nyt fra Ankestyrelsen Ankestyrelsens principafgørelse 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – arbejdsskadesag Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, […]

Læs hele indlægget

13. sep - 2019

September 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – september 2019 Nyt fra Ankestyrelsen Ankestyrelsens principafgørelse 30-19 om sygedagpengerefusion – anmeldelse af sygefravær – anmodning om refusion – dispensationsmuligheder Hvorfor behandles sagen: Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, […]

Læs hele indlægget

13. maj - 2019

Maj 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – maj 2019 Nyt fra Ankestyrelsen   Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant […]

Læs hele indlægget