Arkiv

20. dec - 2021

December

Fokusrevision på fleksjob og ledighedsydelse november 2021  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået gennemført en fokusrevision af kommunernes forvaltning af fleksjob og ledighedsydelse.  Fokusrevisionen har til formål at efterprøve, om kommunernes forvaltning af fleksjobordningen stemmer […]

Læs hele indlægget

25. nov - 2021

November

Lovforslag fremsat – L67 (21/22) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love  (En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon m.v.)  Artiklen […]

Læs hele indlægget

29. sep - 2021

September

Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren  Slutevaluering af et frikommuneforsøg (2016-2020) udarbejdet af VIVE  I artiklen fokuseres på nogle udvalgte dele af evalueringen, som er spændende læsning.  Regeringen og KL blev […]

Læs hele indlægget

24. aug - 2021

August

Artikel om Bedre ressourceforløb – de nye regler i den kendte ordning  I nyhedsbrevet i april måned lovede vi, der ville komme en uddybende artikel om lovændringerne i reglerne om ressourceforløb.  Det er det løfte, vi […]

Læs hele indlægget

30. jun - 2021

Juni

Lovforslag 237 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Ikkeforsikrede selvstændige m.fl., som er eller har været på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder, inden ordningerne udløb, […]

Læs hele indlægget

29. maj - 2021

Maj

Ydelseskontor Artikler Opdatering af skema med gældende særregler på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 https://wiederquist.dk/wp-content/uploads/Covid-19-regler_maj.pdf Ankestyrelsen genoptager visse sygedagpengesager Vestre landsret har i dom af 12. januar 2021 taget stilling til en sag, hvor […]

Læs hele indlægget

29. apr - 2021

April

Ydelseskontor Artikler Resultatplan for Ankestyrelsen for 2021 Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen. Resultatplanen er gældende fra januar 2021 og resten af året. Nogle af planens mål har et flerårigt sigte og […]

Læs hele indlægget

26. apr - 2021

Ekstra nyhedsbrev

Her i genåbningsfasen, går det hurtigt med nye regler på beskæftigelsesområdet – og I får derfor dette ekstra nyhedsbrev, hvor vi udelukkende fokuserer på de regler der gælder i perioden 15. april til 15. […]

Læs hele indlægget

30. mar - 2021

Marts

Ydelseskontor Artikler Overblik over særlige Covid-19 regler på Beskæftigelsesområdet Covid-19 pandemien har varet mere end et år nu, og allerede samme måned som Statsministeren første gang lukkede Danmark delvist ned kom de første lovændringer […]

Læs hele indlægget

04. mar - 2021

Februar

Her kommer Wiederquists nyhedsbrev i en ny version. Efter mere end 20 år er det på tide at forbedre og forfriske nyhedsbrevet og hvad der bedre end at hente nye kræfter. Nye kræfter henter […]

Læs hele indlægget